2015 > 07

The nordic nights are getting longer - more time with the blue light, which I love. Brown bear from Finland just a week ago, while waiting......
Photographed with the help of Niko Pekonen for the project:
www.vildanorden.se

Read it all »

Mitt mail till DN idag angående deras oseriösa artiklar om den skamliga lejonjakten i Zimbabwe:

Hej
Som alltid när DN skall rapportera om naturvård och internationella företeelser i denna genre så får ni bara med halva sanningen då ingen på redaktionen är nämnvärd kunniga.
Ni missar helt:

- att lejonbestånden i Afrika idag är under starka hot. En grov uppskattning säger under 20 000 individer i hela Afrika från ca 200 000 för bara ett halvt sekel sedan. Lejonet är uppfört som sårbar på IUCN´s lista över hotade djur.

- att det mesta av lejonjakten i Sydafrika, som har den störst jaktindustrin är, ”canned” med uppfödda lejon på vita rika privatrancher

- att pengarna för en lejonlicens i ett land som Zimbabwe knappast kommer lokalbefolkningen eller naturvården till godo, eftersom korruptionen är enorm

- att det är förbjudet med licensjakt i många andra Afrikanska länder där storvilt förekommer

- att det i Zimbabwe är förbjudet att skjuta ett lejon med radiosändare - lejon som ingår i långvariga biologiska studier

- att ekoturism idag inbringar lång flera och större inkomster än jakt i gammaldags kolonialstil - alltså ett levande lejon är mycket mera värd ekonomiskt än en enskild jaktlicens

Däremot så lägger ni ner mycket spaltplats på dels att teoretisera om jakt med pilbåge vilket är rätt så ovidkommande i denna sammanhang. Dels så nedgör ni en enorm stor, stark och upprörd internationell opinion som också finns i Afrika. Ni fokuserar enbart på hatet från en minoritet av kritikerna istället för att fokusera på att människor verkligen tycker detta är oetiskt och straffbart. Sedan var Palmer redan straffat i USA för en liknande jaktöverträdelse på en svartbjörn

Som alltid vet DN bättre - utan att ha tillgång till alla fakta - och om moral är bra så är dubbeltmoral dubbelt så bra i den politiska korrekta journalistiken. Alltså är det synd om en kriminell person som helt klart har stuckit ut hakan och gjort en oetisk och förstörande handling och som också har struntat i lagen i Zimbabwe

med vänlig hälsning

Jan Pedersen

naturfotograf och författare

Read it all »

Det är "Global Tiger day" - idag. Det finns mindre än 3200 individer kvar i ett område som bara är 7% så stort som utbredningen tidigare. MEN i Indien är det nu en positiv utveckling. Beståndet ökar tillika med en ökande förståelse och skydd och det finns en stor och entusiastisk inhemsk tigerturism.
Res med oss på Wild Nature fotoresor till Indien 2016 på vår redan framgångsrika och uppskattade tigerresa som även är förbättrad med ännu fler tigerchanser. Vi stödjer aktivt arbetet med skydd av tigern genom att ekonomiskt att delta i organisationen TOFT (Tour Operators for Tigers)
Se vår resa - klick på länken: Wild Nature fotoresor

Läs mer om TOFT här - klick på länken: TOFT

Läs mer om Panthera organisationen som också är mycket aktiva i arbetat med skyddet av de stora kattdjuren - klicka på länken: Panthera

Read it all »

Taiga night yesterday in the Finnish forests close to Russia - Whooper swan family.
Days and days with millions of mosquitoes and horseflies big as drones - the search goes on...
 

Read it all »

I´m back in Finland, but not for wolverine this time as 2012 when this image was taken, neither for brown bear. The coming week will be exiting. "Shooting"for the photo-project Vilda Norden (Wild Nordic) www.vildanorden.se
https://www.facebook.com/vildanordenfoto?fref=ts

Read it all »